Polityka prywatności

 

Polityka prywatności strony internetowej www.taniec.radom.pl

Określone poniżej zasady polityki prywatności dotyczą tylko i wyłącznie strony www.taniec.radom.pl, nie dotyczą zaś witryn, do których można przechodzić ze strony www.taniec.radom.pl. Po opuszczeniu strony www.taniec.radom.pl należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi odwiedzanych witryn.

Fabryka Tańca IDOL zarządzająca stroną www.taniec.radom.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie. Aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej.

Korzystanie ze strony www.taniec.radom.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad polityki prywatności, które prezentowane są poniżej.

Strona umożliwia Użytkownikom kontaktowanie się z Fabryką Tańca poprzez formularz rejestracji na zajęcia. Wypełnienie formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych, które są używane przez Fabrykę Tańca IDOL celem rejestracji Użytkownika na zajęcia, bądź udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Strona www.taniec.radom.pl zobowiązuje się do nie przekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania danych osobowych swoich Użytkowników innym podmiotom bez zgody Użytkowników, chyba że będzie wymagało tego obowiązujące prawo. Dane osobowe Użytkowników traktowane są przez Fabrykę Tańca IDOL jako dane poufne. Każdy Użytkownik witryny www.taniec.radom.pl ma prawo do wglądu, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.

Dane osobowe podawane w formularzu rejestracji na zajęcia są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Fabryka Tańca IDOL dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Strona www.taniec.radom.pl została przygotowana w oparciu o technologie, które służą minimalizowaniu ryzyka przechwycenia danych osobowych przez osoby trzecie.

Podczas przeglądania strony pobierane są dane, które nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, ale tzw. dane techniczne, np.: adres IP, informacje dotyczące rodzaju przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, dostawcy internetu. Dane te wykorzystywane są do tworzenia statystyk, np. określenia statystyk odsłon z rozróżnieniem na miejsce zamieszkania czy używanie przeglądarki internetowej. Dane te są danymi całkowicie nie związanymi z danymi przesyłanymi poprzez formularz rejestracji na zajęcia.