Jazz dance

 

To dynamiczny, pełen ekspresji i precyzji taniec pozwalający wyrazić uczucia!

Taniec jazzowy sprawia ogólne wrażenie tańca „lekkiego i niezależnego”
tak jak taniec współczesny czy modern, lecz zaraz po balecie jazz jest jedną z najtrudniejszych technik tanecznych i wymaga wielkiej pracy tancerza.

 

Na zajęciach wyzwolicie z siebie ogromną pozytywną energię.
Nauka jazzu wymaga odpowiedniego rozgrzania mięśni, by zapobiec urazom.
Dzięki tym zajęciom lepiej poznacie swoje ciało.

 

Taniec jazzowy można zobaczyć na deskach teatru, gdzie spotykane są spektakle typowo jazzowe.
Tancerze występują zazwyczaj w tunikach i na boso lub tzw. jazzówkach, czyli butach nieograniczających ruchu stopy i pozwalających na swobodne pointy.

 

W miarę upływu czasu powstało kilka odłamów tańca jazzowego: latin jazz, modern jazz.

Na zajęciach instruktorzy tworząc choreografie będą sięgali do tańca klasycznego, Broadway, jazzu i tańca współczesnego.

 

Instruktor
Marlena
Drężewska